اختصاصی مازنی خبر : فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی بعد از 35 سال خدمت در نظام جمهوری اسلامی ، درخواست بازشستگی داد. به گزارش مازنی خبر ، محمدرضا منصوریان که یکی از فرمانداران موفق دولت های یازدهم و دوازدهم در استان مازندران محسوب می شد ، درخواست بازنشستگی خود را به استاندار تقدیم کرد. منصوریان سال […]