استاندار مازندران در کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان مازندران با حضور رییس سازمان محیط زیست کشور، گفت: همه افرادی که در این جلسه حضور دارند دغدغه حفاظت از محیط زیست استان را دارند و به عنوان یک فعال محیط زیست برای حل مشکلات این حوزه تلاش می کنند. به گزارش مازنی خبر ، احمد حسین زادگان […]