کد خبر: 1027تاریخ انتشار : ۶:۲۴:۴۴ - جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

بنیان های توسعه در آموزش و پرورش

یادداشت وارده از سوی کاربران : به باور اندیشمندان اجتماعی خانواده اولین و کوچکترین نهاد اجتماعی است ، که کارکرد های گوناگونی در جامعه داشته است. مهمترین این کارکرد ، اقتصادی، تربیتی، تولید مثل و آموزش دینی بوده است. با تغییر شیوه زندگی و دگردیسی کامل خانواده و ورود مدرنیته و تقسیم کار اجتماعی ، […]

بنیان های توسعه در آموزش و پرورش

یادداشت وارده از سوی کاربران : به باور اندیشمندان اجتماعی خانواده اولین و کوچکترین نهاد اجتماعی است ، که کارکرد های گوناگونی در جامعه داشته است. مهمترین این کارکرد ، اقتصادی، تربیتی، تولید مثل و آموزش دینی بوده است.

با تغییر شیوه زندگی و دگردیسی کامل خانواده و ورود مدرنیته و تقسیم کار اجتماعی ، بیشتر کارکرد خانواده به نهادهای دیگری واگذار شد .

بعد از نهاد خانواده نهاد آموزش باسابقه ترین، بزرگترین و اثرگذارترین نهاد مدنی اجتماعی است.

برخی از افراطیون مکاتب علمی پا را از دو ویژگی بالا فراتر گذاشته و این نهاد را مقدس ترین نهاد مدنی لقب داده اند زیرا معتقدند این نهاد آموزشی علاوه بر آموزش، رسالت به کمال رساندن انسان ها را نیز بر عهده دارد و معلم را پیامبر بشریت و آموزه های آن را دین بشریت میدانند و معتقدند بهترین انسان ها معلم میشوند.

پرواضح است این سخن به گزاف گفته نشد چون کمال و توسعه یک جامعه در رهن توسعه آموزش و پرورش یک ملت است.

«اتفاق اخیر» در حوزه آموزش و پرورش را میتوان ثلمه ای بزرگ بر پیکر آموزش و پرورش ایران قلمداد کرد دستور مقام رهبری از عمق فاجعه خبر میدهد زیرا ایشان میدانند اساس و بنیاد آموزش و پرورش ما «یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه» است.

سه عنصر اصلی آموزش و پرورش دنیا عبارتند از «معلم و کتاب و دانش آموز»، که تاثیر این سه عنصر بر بر یکدیکر برابر و همسان نیست . مثال این سه عنصر به مصداق کشاورز و بذر و زمین است.

مفسده در معلم محصول یک ذهن فاسد هست که اصلاح آن به یک رنسانس فرهنگی احتیاج دارد .

کتاب کج راه را ، میتوان براحتی حذف کرد . دانش آموز اسیر کجروی اجتماعی نمیشود مگر اینکه آن دو عنصر اصلی از مسیر اصلاحات اجتماعی خارج شوند .

طی این چند روز سياستمداران از بعد سیاسی و جامعه شناسان از منظر اجتماعی و اقتصاد دانان از ناکامی های اقتصادی آموزش و پرورش آن را واکاوی کرده اند و روانشناسان با رویکرد روانشناختی حواشی آن را پردازش کرده اند اما قلمی از زبان معلم نجنبید که بزرگترین و عالیترین مرکز تربیت دبیر مراکز تربیت معلم بودند که در یک اقدام غیر کارشناسی و به بهانه کمبود اعتبارات منحل و رسالت آن را به سایر دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد داده اند.

قلمی ننوشت که انتخاب معلم علاوه بر دانش و مهارت فنی باید مکارم الاخلاق در جامعه باشد!؟

کسی ننالید چرا شرکت های خدماتی مسوول تامین نیروی انسانی ماهر و خلاق و معلم شدند مگر میتوان معلمی و آموزش را به پیمانکاری سپرد!؟
کسی فریاد نزد چرا باید آموزش و پرورش مسوول کاهش بیکاری در جامعه باشد تا برخی از بیکاران را بدون ضوابط و مقررات جذب میکردند و محصول این تصمیمات غیر کارشناسی گذشته های ما این فاجعه است که خوشبختانه این مسیرهای جذب معلم در حال اصلاح میباشد.

کسی مویه سر نکرد در مدارس غیر دولتی انتخاب معلم بر مبنای فامیل سالاری است و روابط بر ضوابط حاکم است!؟

کسی نگفت که معلم باید بهترین و زیباترین و خوشبوترین و خوشروترین جامعه باشد!؟

کسی ننوشت روح و جسم سند بیست سی چه تاثیری بر آموزش و مهارت های جنسی کودکان دارد!؟

و اگر خلأئی هست چه نهادی مسوول آموزش و مهارت های جنسی به کودکان مان هست!؟

#سعید_یزدانی
دانش آموخته علوم اجتماعی
دبیر آموزش و پرورش

 

شما نیز می توانید یادداشت خود را در زمینه های اجتماعی و فرهنگی جهت درج در سایت مازنی خبر برای ما ارسال کنید
mazaninews@gmail.cim