کد خبر: 10286تاریخ انتشار : ۱۲:۲۱:۴۷ - جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸

تصاویر / جشنواره کباب گرجی محله بهشهر

جشنواره کباب گرجی به همت صنف کباب فروشان روستای گرجی محله بهشهر استان مازندران برگزار شد. در این جشنواره انواع کباب‌های سنتی و محلی به شیوه سنتی عرضه می‌شود که مورد استقبال عموم قرار گرفته است.  

تصاویر / جشنواره کباب گرجی محله بهشهر

جشنواره کباب گرجی به همت صنف کباب فروشان روستای گرجی محله بهشهر استان مازندران برگزار شد. در این جشنواره انواع کباب‌های سنتی و محلی به شیوه سنتی عرضه می‌شود که مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903309_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903308_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903310_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903312_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903313_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903315_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903316_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903318_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903320_mostafa-shanchi-1.jpghttp://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903321_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903322_mostafa-shanchi-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/57903323_mostafa-shanchi-1.jpg