کد خبر: 10372تاریخ انتشار : ۱۲:۱۶:۵۳ - سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

تصاویر / برداشت گندم در ساری

مازندران از قطب‌های تولید گندم در کشور است و گندمکاران زیادی هر سال برای کشت این محصول مهم و اساسی اراضی خود را زیر کشت می‌برند. این محصول علاوه بر ارزش اقتصادی، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد و به دلیل کم‌آب‌بر بودن، کارشناسان کشت آن را توصیه می‌کنند. فصل برداشت گندم در […]

تصاویر / برداشت گندم در ساری

مازندران از قطب‌های تولید گندم در کشور است و گندمکاران زیادی هر سال برای کشت این محصول مهم و اساسی اراضی خود را زیر کشت می‌برند.

این محصول علاوه بر ارزش اقتصادی، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد و به دلیل کم‌آب‌بر بودن، کارشناسان کشت آن را توصیه می‌کنند.

فصل برداشت گندم در مازندران از یک ماه پیش آغاز شده و گندمکاران در حال جمع کردن محصولات خود از گندمزار‌ها هستند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177874_420.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177877_675.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177878_169.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177879_548.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177880_220.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177881_483.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177882_674.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177883_317.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177884_337.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177885_840.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177886_446.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177887_334.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177888_745.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177889_277.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177890_612.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177891_425.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177892_935.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177897_341.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177898_922.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177900_244.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177902_861.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177903_308.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177907_187.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/zz-3.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/zz-5.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/zz-4.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/07/2177893_697.jpg