کد خبر: 10410تاریخ انتشار : ۲۲:۰۶:۰۳ - پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

تصاویر / آب شدن یخ‌های قطب جنوب

این تصاویر که اخیراً بر فراز قطب جنوب گرفته شده، نشان می دهد که چگونه گرم شدن زمین در حال آب کردن یخ های قطبی است.

تصاویر / آب شدن یخ‌های قطب جنوب

این تصاویر که اخیراً بر فراز قطب جنوب گرفته شده، نشان می دهد که چگونه گرم شدن زمین در حال آب کردن یخ های قطبی است.

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :