کد خبر: 10919تاریخ انتشار : ۱۰:۴۶:۳۳ - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

غرب مازندران در معرض کم بارشی

پیش بینی های فصلی هواشناسی نشان می دهد که طی سه ماه آینده در مقایسه با میانگین دوره آماری بلند مدت باران کمتری در مناطق غرب استان مازندران می بارد، این در حالیست که این مناطق همواره جز مناطق پرباران استان به شمار می روند. مازنی خبر :  در نمودار برنامه فصلی بارش سه ماه […]

غرب مازندران در معرض کم بارشی

پیش بینی های فصلی هواشناسی نشان می دهد که طی سه ماه آینده در مقایسه با میانگین دوره آماری بلند مدت باران کمتری در مناطق غرب استان مازندران می بارد، این در حالیست که این مناطق همواره جز مناطق پرباران استان به شمار می روند.

مازنی خبر :  در نمودار برنامه فصلی بارش سه ماه آینده مازندران که از سوی اداره کل هواشناسی این استان منتشر شده است میزان بارندگی ها در اکثر مناطق این استان در حد نرمال اعلام شد و تنها بخش هایی از غرب مازندران این بارندگی ها کمتر از نرمال است.

این برنامه پیش بینی بارش ها که مربوط به ماههای شهریور ، مهر و آبان می شود میانگین بارندگی در این ماهها با دوره آماری بلند مدت مقایسه شده است .

مردم مازندران باران بهاری خوبی را امسال شاهد بودند به طوری که براساس اعلام هواشناسی مازندران میزان باران در این مدت ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت و در مجموع در بهار سال جاری ۱۳۷ میلیمتر باران در این استان به ثبت رسید که نسبت به دوره آماری هم حدود ۲۵ درصد بیشتر است.

اما این افزایش بارندگی بیشتر در ماه نخست امسال رخ داد و بیش از دو سوم باران بهاری با حدود ۹۱ میلیمتر مربوط به فروردین و ۳۸ میلیمتر مربوط به اردیبهشت است و در خرداد ماه آخر فصل بهار میزان بارندگی به سطح پایینی رسید و بر روی رقم ۸ میلیمتر ایستاد، به طوری که رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران اعلام کرد که بررسی آماری نشان می‌دهد که خرداد ماه مازندران تا حدود زیادی خشک بوده به گونه‌ای که در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۷۲ درصد و نسبت به دوره آماری ۷۵ درصد کاهش بارندگی وجود داشت.

حال به نظر می رسد این روند کم بارشی در مازندران گریبانگیر مناطق غربی استان شود و مسئولان هواشناسی مازندران پیش بینی کردند که در سه ماه آینده حدود ۱۰ درصد میزان بارش باران در مناطق غربی این استان به نسبت میانگین دوره آماری بلند مدت کمتر شود .

معاون اداره کل هواشناسی استان مازندران روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت : میانگین بارندگی هر ایستگاه هواشناسی براساس متوسط بارندگی در یک دوره آماری بلند مدت سنجیده می شود.

احمد اسدی افزود : پیش بینی می شود میزان بارندگی در غرب استان مازندران طی سه ماه آینده حدود ۱۰ درصد به نسبت میانگین دوره آماری بلند مدت کاهش یابد.

وی ادامه داد : شهریور، مهر و آبان در ایستگاههای هواشناسی رامسر و نوشهر نرمال بارش باران از ۱۴۵ تا ۲۵۰ میلی مترثبت شد که پیش بینی می شود امسال این میزان حدود ۱۰ درصد کاهش یابد.

وی در خصوص وضعیت بارندگی در مناطق شرقی و مرکزی مازندران نیز گفت : نرمال بارندگی ایستگاههای بابلسر، قراخیل و گلوگاه برای مهر ماه به ترتیب ۱۳۰، ۱۰۰ و ۹۳ میلی متر و برای آبان ماه به ترتیب ۸۸، ۷۱ و ۴۵ میلی متر باران ثبت شده است.

معاون هواشناسی مازندران با تاکید بر اینکه البته این پیش بینی فصلی کشور که ابتدای هر ماه از سوی پژوهشکده اقلیم شناسی کشور صادر می شود صحت آن ۷۰ درصدی است.