کد خبر: 11110تاریخ انتشار : 15:53:45 - دوشنبه 19 آگوست 2019

تصاویر / هوادار خاص شهروند ساری

اویس نادری هوادار ۲۸ ساله‌ی تیم فوتسال شهروند ساری که دچار معلولیت است و زندگی را روی ویلچر دنبال می‌کند. به گزارش مازنی خبر ، اویس جوانی پرانگیزه و پویا است که تقریبا همه‌ی بازی‌های تیم فوتسال شهروند را از نزدیک تماشا می‌کند. او برای تماشای بازی تیم محبوبش ناچار است حدود دو ساعت پیش […]

تصاویر / هوادار خاص شهروند ساری

اویس نادری هوادار ۲۸ ساله‌ی تیم فوتسال شهروند ساری که دچار معلولیت است و زندگی را روی ویلچر دنبال می‌کند.

به گزارش مازنی خبر ، اویس جوانی پرانگیزه و پویا است که تقریبا همه‌ی بازی‌های تیم فوتسال شهروند را از نزدیک تماشا می‌کند. او برای تماشای بازی تیم محبوبش ناچار است حدود دو ساعت پیش از آغاز بازی راه بیفتد و همراه با دوست دیگرش مسیر خانه تا استادیوم را طی کند.

او در دانشگاه زبان و ادبیات فارسی خوانده و ساکن ساری است، فوتبال دستی بازی می‌کند و از امکانات محدود شهر برای معلولین گله‌مند است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228752_542.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228753_310.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228754_321.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228755_471.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228756_725.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228757_397.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228758_792.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228759_730.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228760_161.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228761_238.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228762_505.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228763_260.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228764_503.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228765_211.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228766_614.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228767_155.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228768_641.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228769_849.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228770_508.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228771_422.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228772_493.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228773_703.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228775_257.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228776_132.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228777_936.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228778_768.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228779_140.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228781_921.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228780_924.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228782_942.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228784_231.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228785_263.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/08/2228786_838.jpg