کد خبر: 11310تاریخ انتشار : ۹:۲۸:۳۵ - شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / ارسال مواد غذایی فاسد به یمن

مقادیر زیادی از مواد غذایی که توسط دفتر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به یمن ارسال شده بود، فاسد از کار درآمد. مسئولان یمنی اعلام کردند که ۲۰۰ تن از غذاهای ارسالی دفتر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد را امحا کرده‌اند.

تصاویر / ارسال مواد غذایی فاسد به یمن

مقادیر زیادی از مواد غذایی که توسط دفتر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به یمن ارسال شده بود، فاسد از کار درآمد. مسئولان یمنی اعلام کردند که ۲۰۰ تن از غذاهای ارسالی دفتر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد را امحا کرده‌اند.

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :