کد خبر: 11411تاریخ انتشار : ۸:۳۳:۲۴ - سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / آیین نخل گردانی اورطشت شهرستان محمودآباد

مازنی خبر : هر ساله آیین نخل گردانی اورطشت از توابع شهرستان محمود آباد با قدمتی حدود ۳۰۰ سال توسط دو روستای اورطشت و عبداله آباد در تاسوعا برگزار می شود. در این آیین دو نخل یکی به نماد تابوت امام حسین (ع) و دیگری به نماد حضرت عباس(ع) به عنوان نخل های برادر در […]

تصاویر / آیین نخل گردانی اورطشت شهرستان محمودآباد

مازنی خبر : هر ساله آیین نخل گردانی اورطشت از توابع شهرستان محمود آباد با قدمتی حدود ۳۰۰ سال توسط دو روستای اورطشت و عبداله آباد در تاسوعا برگزار می شود. در این آیین دو نخل یکی به نماد تابوت امام حسین (ع) و دیگری به نماد حضرت عباس(ع) به عنوان نخل های برادر در بین روستائیان تلقی می شود. نخل اورطشت پس از سلام دادن نخل عبدالله آباد به سمت تکیه افرا تخت و همچنین اماکن وقف امام حسین (ع) در آن محل حرکت می کند.

آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت آیین نخل گردانی اورطشت