کد خبر: 11427تاریخ انتشار : ۸:۵۰:۵۵ - سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / پخت نذری خانه به خانه در روستای درونکلای بابل

اهالی روستای درونکلای غربی بابل در روز تاسوعا درب منازل خود را به روی عزادارن حسینی از شهرها و استان های مختلف می گشایند و با غذای نذری و رویی گشاده از میهمانان امام حسین علیه السلام پذیرایی می کنند. آماده سازی غذای نذری از روز هشتم محرم انجام می شود و صبحگاه تاسوعا سفره […]

تصاویر / پخت نذری خانه به خانه در روستای درونکلای بابل

اهالی روستای درونکلای غربی بابل در روز تاسوعا درب منازل خود را به روی عزادارن حسینی از شهرها و استان های مختلف می گشایند و با غذای نذری و رویی گشاده از میهمانان امام حسین علیه السلام پذیرایی می کنند. آماده سازی غذای نذری از روز هشتم محرم انجام می شود و صبحگاه تاسوعا سفره های نذری در منازل همه اهالی روستا پهن می شود. دسته روی و عزاداری از ساعات ابتدایی صبح آغاز و بعد از اقامه نماز ظهر مردان به کوچه می آیند و با دعوت از عزاداران به منزل خود، از آنها پذیرایی می کنند. عزاداران سپس عازم تکیه محل شده و به تماشای تعزیه خوانی می پردازند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232929_270A8251-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232930_270A8282-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232932_270A8262-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232933_270A8093-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232931_270A8376-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232934_270A8449-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232935_270A8422-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232936_270A8678-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232937_270A8347-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232938_270A8205-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232939_270A8435-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232940_270A8615-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232942_270A8320-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232941_270A8295-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232943_270A8513-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232944_270A8312-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232945_270A8427-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232946_270A8123-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232947_270A8142-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232948_270A8142-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232949_270A8329-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232950_270A8245-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232951_270A8499-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232952_270A8194-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232953_270A8627-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232954_270A8151-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232955_270A8151-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232956_270A8151-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232958_270A8157-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232959_270A8371-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232960_270A8660-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232961_270A8660-1600x1200.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3232962_270A8523-1600x1200.jpg