کد خبر: 11429تاریخ انتشار : ۸:۵۵:۵۱ - سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / علم گردانی طائفه‌های آمل در ماه محرم

همزمان با روز ششم ماه محرم ، روز حضرت ابوالفضل علیه السلام ، تمام طائفه‌های آمل نماد علم خود را به احترام این روز در خیابان‌های آمل به صورت کاروانی از میدان قایم تا امامزاده ابراهیم (ع) این شهر حرکت می‌دهند.

تصاویر / علم گردانی طائفه‌های آمل در ماه محرم

همزمان با روز ششم ماه محرم ، روز حضرت ابوالفضل علیه السلام ، تمام طائفه‌های آمل نماد علم خود را به احترام این روز در خیابان‌های آمل به صورت کاروانی از میدان قایم تا امامزاده ابراهیم (ع) این شهر حرکت می‌دهند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254243_541.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254244_599.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254245_685.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254246_343.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254247_613.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254248_804.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254249_354.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254250_848.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254251_996.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254252_921.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254253_837.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254254_767.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254255_549.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254256_737.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254257_253.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254258_913.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254259_256.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254260_599.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254261_451.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254262_139.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254263_729.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/2254264_112.jpg