کد خبر: 11442تاریخ انتشار : ۹:۵۱:۳۳ - چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / مراسم عزاداری و خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم

مراسم عزاداری و خیمه سوزان عاشورای حسینی در هیات قمربنی هاشم با حضور پرشور جوانان ساروی برگزار گردید.

تصاویر / مراسم عزاداری و خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم

مراسم عزاداری و خیمه سوزان عاشورای حسینی در هیات قمربنی هاشم با حضور پرشور جوانان ساروی برگزار گردید.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-04-08.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-08-52.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-08-35.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-09-07.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-24-30.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-24-49.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-25-33.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-26-21.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-27-49.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-46-58.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-47-55.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-48-48.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-51-14.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-51-24.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-52-28.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-52-37.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-11_00-54-09.jpg