کد خبر: 11443تاریخ انتشار : ۹:۵۶:۲۲ - چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / مراسم عزاداری شام غریبان حسینی(ع) در ساری

طبق سنوات سال های گذشته مراسم عزاداری شب شام غریبان سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) در گلزار شهدای ساری، امامزاده یحیی(ع) و خیابان های مرکز استان مازندران برگزار شد.

تصاویر / مراسم عزاداری شام غریبان حسینی(ع) در ساری

طبق سنوات سال های گذشته مراسم عزاداری شب شام غریبان سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) در گلزار شهدای ساری، امامزاده یحیی(ع) و خیابان های مرکز استان مازندران برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7468.jpghttp://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7397.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7400.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7491.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7405.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7402.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7406.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7420.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7429.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7440.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7447.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7394.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7479.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7457.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7475.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/MHB7389.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/20190623200323_IMG_3028-01-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/20190623202850_IMG_3066-01-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/20190623202404_IMG_3054-01-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/20190623214543_IMG_3197-01-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/20190623214223_IMG_3185-01-copy.jpg