کد خبر: 12113تاریخ انتشار : ۸:۳۳:۳۲ - شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸

تصاویر / روستای رویایی فیلبند

روستای «فیلبند» مرتفع‌ترین روستای استان مازندران است که با حدود ۲۳۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا بر فراز ابر‌ها قرار دارد. مهمترین و جذاب‌ترین ویژگی فیلبند اقیانوس ابری ست که بیشتر اوقات روستا را در بر می‌گیرد و چشم انداز فوق العاده‌ای به آن می‌بخشد.

تصاویر / روستای رویایی فیلبند

روستای «فیلبند» مرتفع‌ترین روستای استان مازندران است که با حدود ۲۳۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا بر فراز ابر‌ها قرار دارد. مهمترین و جذاب‌ترین ویژگی فیلبند اقیانوس ابری ست که بیشتر اوقات روستا را در بر می‌گیرد و چشم انداز فوق العاده‌ای به آن می‌بخشد.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316877_649.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316878_531.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316879_355.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316880_477.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316881_836.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316882_720.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316883_947.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316884_932.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316885_303.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316888_620.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316887_597.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316889_524.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316894_954.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316893_707.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316892_321.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316895_806.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316896_314.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318187_420.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/1/2316900_438.jpg