کد خبر: 1244تاریخ انتشار : ۹:۴۶:۰۵ - چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷

تصاویر / مراسم احیا در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در ساری

مازنی خبر : مراسم احیا در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با حضور گسترده مردم در نقاط مختلف شهر ساری برگزار شد.

تصاویر /  مراسم احیا در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در ساری

مازنی خبر : مراسم احیا در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با حضور گسترده مردم در نقاط مختلف شهر ساری برگزار شد.

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274811_380.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274812_433.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274813_348.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274814_898.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274815_133.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274816_693.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274817_419.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274818_328.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274819_739.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274820_589.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274821_180.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274822_917.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274823_478.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274824_536.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274825_149.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274826_996.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274827_368.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274828_903.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274829_104.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274830_904.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274831_246.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/3/16/2274836_923.jpg