کد خبر: 1251تاریخ انتشار : ۱۰:۰۰:۵۳ - چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷

تصاویر / تفریح و تفرج گردشگران در ساحل چالوس

مازنی خبر : با تعطیلات چندروزه گردشگران و مسافران با حضور در سواحل مازندران به رونق گردشگری کمک کرده تا منبع درآمدی برای فعالان این بخش نیز باشند.  

تصاویر / تفریح و تفرج گردشگران در ساحل چالوس

مازنی خبر : با تعطیلات چندروزه گردشگران و مسافران با حضور در سواحل مازندران به رونق گردشگری کمک کرده تا منبع درآمدی برای فعالان این بخش نیز باشند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637416915006151_13687_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637416923287646_63310_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637416955834362_62009_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637416975931933_14832_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637416986253955_65653_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417004705356_11898_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417010330177_16728_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417016424360_96264_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417035018573_42695_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417043973926_70564_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417053504911_79982_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417062099278_12802_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417071630307_34384_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417079442996_65392_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417088818193_69592_PhotoT.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/13970314000704636637417122137791_16234_PhotoT.jpg