کد خبر: 12584تاریخ انتشار : ۱۹:۵۸:۲۱ - شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

تصاویر / پاییز در جنگل الیمستان

جنگل الیمستان در استان مازندران و از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل است که در کیلومتر ۲۰ جاده هراز از آمل واقع شده است. از جاده پر پیچ‌وخم و زیبای هراز که بگذرید در انتهای مسیر، جنگل الیمستان که جنگلی رویایی و مه آلود است، پیش روی شما ظاهر می‌شود و با ورود به این […]

تصاویر / پاییز در جنگل الیمستان

جنگل الیمستان در استان مازندران و از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل است که در کیلومتر ۲۰ جاده هراز از آمل واقع شده است. از جاده پر پیچ‌وخم و زیبای هراز که بگذرید در انتهای مسیر، جنگل الیمستان که جنگلی رویایی و مه آلود است، پیش روی شما ظاهر می‌شود و با ورود به این جنگل با منظره زیبای قله دماوند و انبوه درختان سبز روبرو می‌شوید.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352847_329.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352848_470.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352851_347.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352852_515.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352854_376.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352858_846.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352857_805.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352859_530.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352860_771.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352861_782.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352864_789.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352863_637.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352866_898.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352877_157.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352869_661.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/29/2352878_105.jpg