کد خبر: 12585تاریخ انتشار : ۲۰:۰۲:۰۳ - شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

تصاویر / خسارات وارد شده به اموال عمومی در شیراز

عکس: میزان

تصاویر / خسارات وارد شده به اموال عمومی در شیراز

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

عکس: میزان