کد خبر: 12762تاریخ انتشار : ۸:۱۳:۰۴ - سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

تصاویر / ساخت سد هراز در آمل

سد هراز به عنوان چهارمین سد بزرگ خاکی کشور در دره هراز و در بیست کیلومتری جنوب آمل از سال ۱۳۸۹ در حال ساخت است. این سد با ۲۷۷ متر طول تاج و ۱۵۰ متر ارتفاع از پی و ۱۲۰ متر ارتفاع از بستر رودخانه و حجم مخزن درحد نرمال ۲۴۰ میلیون متر مکعب و […]

تصاویر / ساخت سد هراز در آمل

سد هراز به عنوان چهارمین سد بزرگ خاکی کشور در دره هراز و در بیست کیلومتری جنوب آمل از سال ۱۳۸۹ در حال ساخت است. این سد با ۲۷۷ متر طول تاج و ۱۵۰ متر ارتفاع از پی و ۱۲۰ متر ارتفاع از بستر رودخانه و حجم مخزن درحد نرمال ۲۴۰ میلیون متر مکعب و حجم مفید مخزن در حد ۱۵۰ میلیون متر مکعب طراحی شده و عملیات اجرایی آن تا سال ۹۸ حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367663_469.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367664_942.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367665_978.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367666_481.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367669_812.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367670_676.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367671_637.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367672_993.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367674_662.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367675_515.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367679_123.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367676_309.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367680_940.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367681_258.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367682_144.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367683_841.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367685_396.jpg

https://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/12/2367686_679.jpg