کد خبر: 12985تاریخ انتشار : 9:20:32 - چهارشنبه 11 دسامبر 2019

تصاویر / پرندگان مهاجر در میانکاله

مازندران هرساله میزبان پرندگان مهاجر است و یکی از مکان‌های مورد علاقه پرندگان میانکاله، معروف به بهشت پرندگان است. میانکاله شبه‌جزیره‌ای در انتهای جنوب شرقی دریای خزر است که در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی بهشهر در استان مازندران واقع شده و از نیم قرن پیش تا کنون به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شده است.

تصاویر / پرندگان مهاجر در میانکاله

مازندران هرساله میزبان پرندگان مهاجر است و یکی از مکان‌های مورد علاقه پرندگان میانکاله، معروف به بهشت پرندگان است. میانکاله شبه‌جزیره‌ای در انتهای جنوب شرقی دریای خزر است که در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی بهشهر در استان مازندران واقع شده و از نیم قرن پیش تا کنون به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شده است.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378058_939.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378059_569.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378063_747.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378064_749.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378065_657.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378074_551.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378081_479.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378061_480.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378092_733.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378097_701.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378101_779.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378109_491.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378107_677.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378111_937.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378084_849.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378086_412.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378066_754.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378069_783.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378072_188.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378073_725.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378083_635.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378089_352.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/9/17/2378093_662.jpg