کد خبر: 13661تاریخ انتشار : 7:38:25 - شنبه 18 ژانویه 2020

تصاویر / راهپیمایی مردم نوشهر در حمایت از اقتدار نظام

مردم شهرستان نوشهر با شرکت در راهپیمایی از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر آمریکای جنایتکار حمایت کردند.

تصاویر / راهپیمایی مردم نوشهر در حمایت از اقتدار نظام

مردم شهرستان نوشهر با شرکت در راهپیمایی از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر آمریکای جنایتکار حمایت کردند.

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897069.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897068.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897067.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897066.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897065.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897064.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897063.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897062.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897061.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/17/4/156897060.jpg