کد خبر: 13868تاریخ انتشار : 7:44:03 - دوشنبه 27 ژانویه 2020

دکتر سعید آرام سرپرست بهزیستی شهرستان تهران شد

مدیرکل بهزیستی استان تهران در حکمی دکتر سعید آرام را به سمت سرپرست بهزیستی شهرستان تهران منصوب کرد. به گزارش مازنی خبر ، با حکم دکتر امین شاهرخی مدیرکل بهزیستی استان تهران دکتر سعید آرام به سمت سرپرست بهزیستی شهرستان تهران منصوب شد. شایان ذکر است؛ پیش از این محمد رضایی اصل این مسئولیت را […]

دکتر سعید آرام سرپرست بهزیستی شهرستان تهران شد

مدیرکل بهزیستی استان تهران در حکمی دکتر سعید آرام را به سمت سرپرست بهزیستی شهرستان تهران منصوب کرد.

به گزارش مازنی خبر ، با حکم دکتر امین شاهرخی مدیرکل بهزیستی استان تهران دکتر سعید آرام به سمت سرپرست بهزیستی شهرستان تهران منصوب شد.

شایان ذکر است؛ پیش از این محمد رضایی اصل این مسئولیت را برعهده داشت.

متن حکم به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر سعید آرام

نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی در امور بهزیستی به موجب این ابلاغ بعنوان “سرپرست بهزیستی شهرستان تهران” منصوب می¬شوید. انتظار دارد با استفاده از تمامی ظرفیتهای درون و برون سازمانی نسبت به اقدام و عمل برنامه های ذیل تمام سعی و تلاش خود را معطوف نمایید.

۱- مدیریت بهینه سرمایه انسانی موجود و بهره مندی از توان و همراهی تمامی کارشناسان و کارکنان جهت اهداف سازمانی.
۲- ایجاد هماهنگی بین امکانات و نیازها با استفاده از روش امکان سنجی و نیازسنجی در راستای اولویت بندی وظایف برای وصول اهداف.
۳- استقرار نظام مدیریت عملکرد و بکارگیری روش های موثر پایش و ارزیابی خدمات و فعالیت ها.
۴- تعهد و التزام به بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت سطح خدمات تخصصی سازمان.
۵- جد و جهد در ایفای ماموریت برای افزایش ضریب نفوذ خدمات به جامعه هدف در سطح شهرستان.
۶- تلاش در جهت گسترش تعاملات فرابخشی با سازمان ها و نهاد های مرتبط جهت ارتقاء کیفیت خدمات.
۷- بسط و توسعه خیر جمعی و جذب شرکای اجتماعی جدید و گسترش فرهنگ نیکوکاری در شهرستان.
۸- بهره گیری از مطالعات و تحقیقات علمی و بکارگیری رویکردهای نوین در همه حوزه های تخصصی و اجرای مطلوب آن با هماهنگی و تعامل با ستاد استان.
۹- ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی در بین تمام اقشار جامعه (حقیقی و حقوقی) و تلاش در جهت توسعه رفاه اجتماعی.
۱۰- ارتباط موثر و تعامل سازنده با کلیه ادارات و نهادهای دولتی و سازمان غیردولتی فعال در حوزه امور اجتماعی به جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در راستای اهداف تقسیم کارملی.

دکتر امین شاهرخی
مدیرکل بهزیستی استان تهران