کد خبر: 14378تاریخ انتشار : ۱۹:۰۶:۰۰ - چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

تصاویر / بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

بلایی که کرونا بر سر جهان آورد! چین ژاپن تایلند ایتالیا ویتنام نجف کره شمالی آلمان تهران هلند  

تصاویر / بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

چین

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

ژاپن

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

تایلند

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

ایتالیا

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

ویتنام

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

نجف

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

کره شمالی

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

آلمان

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

تهران

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!

هلند

تصاویر: بلایی که کرونا بر سر جهان آورد!