کد خبر: 14470تاریخ انتشار : ۱۰:۰۹:۰۵ - سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

تصاویر / تست کرونا در ورودی مازندران

با شیوع بیماری کرونا در کشور استان مازندران نیز تحت تاثیر آن تمهیداتی را برای کنترل شیوع در نظر گرفته است.

تصاویر / تست کرونا در ورودی مازندران

با شیوع بیماری کرونا در کشور استان مازندران نیز تحت تاثیر آن تمهیداتی را برای کنترل شیوع در نظر گرفته است.

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران

تصاویر: تست کرونا در ورودی مازندران