کد خبر: 1465تاریخ انتشار : ۱۸:۰۶:۵۷ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

یادداشتی به بهانه دیدار اخیر جمعی از دانشجویان با مقام معظم رهبری / نسل فریادهای خاموش

مازنی خبر / امیر رشیدی : سخنانی سراسر فریاد و فریادهایی از جنس دغدغه مندی.فریادهایی که فارغ از نوع و محتوای شان نشان از درک نشدن های افراطی دارد و عدم درک صحیح و عمیق تصمیم گیران و مدیرانی که همچنان اصرار بر حضور پرفروغ خود بر مصادر امور دارند. نسل اول و دوم، انقلاب […]

یادداشتی به بهانه دیدار اخیر جمعی از دانشجویان با مقام معظم رهبری / نسل فریادهای خاموش

مازنی خبر / امیر رشیدی : سخنانی سراسر فریاد و فریادهایی از جنس دغدغه مندی.فریادهایی که فارغ از نوع و محتوای شان نشان از درک نشدن های افراطی دارد و عدم درک صحیح و عمیق تصمیم گیران و مدیرانی که همچنان اصرار بر حضور پرفروغ خود بر مصادر امور دارند.

نسل اول و دوم، انقلاب کردند و برایش جنگیدند و شاید از همین رو حاضر به واگذار کردنش به نسل بعد از خود نیستند و این البته نگاه خوش بینانه به موضوع است که حتی در این صورت نیز پذیرفتنی نیست که به گونه ای رفتار کنند که گویی همواره خواهند بود.

این گونه است که فضای گفتگو در محضر رهبری فارغ از گرایش های سیاسی حاکم بر موارد مطرح شده تا این حد با حرارت و هیجان همراه است، که البته قطعا دانشجوی آرمان گرا همواره باید دغدغه هایش را با هیجان و حرارت دنبال کند و برخورد پدرانه رهبری نیز موید همین معناست، اما دقت در فضای ایجاد شده نشان گر نه کم توجهی که بی توجهی سردمداران و مدیران، نه به علایق و نیازهای جوانان بلکه به باز کردن حلقه ی تصمیم گیری و اجرایی کشور به روی نسل جوان است و البته نه موردی و با منت گذاری بلکه با وانهادن قدرت و منت پذیری.

وقتی رهبر انقلاب راه حل اساسی برای برطرف کردن عیوب و مشکلات در برخی دستگاه ها را تزریق عناصر جوان،فعال،مومن و پرانگیزه عنوان می نمایند دیگر چه جای تعلل و بهانه جویی؟!

طنز روزگار اما آنجاست که نه تنها به این تاکیدات چندان وقعی نهاده نمی شود بلکه آنجا که عناصر جوان برای ورود به عرصه ای آماده می شوند، آماج هجمه های گوناگون قرار می گیرند تا مجبور به رهاکردن گردونه ی رقابت شوند.

اما راه همان است که رهبری فرموند و آن اینکه “لشگر جوانان مومن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه ی دائم و هوشیارانه ی آرمان ها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود و در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و مدیریتی، سد ایجاد کند.”

اکنون که رهبر معظم انقلاب راه را به عیان نشان داده اند هیچ دلیل و دستاویزی برای کارشکنی و سنگ اندازی در مقابل اراده ی نسل جوان باقی نمی ماند، جز اینکه با صدای بلند در برابر آنانی که این راه و این فضا را برنمی تابند فریاد برآریم:
“گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را”

*** امیر رشیدی / معاون شهرداری منطقه ۱۰ تهران

http://mazaninews.ir/wp-content/uploads/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-1.jpeg