کد خبر: 14678تاریخ انتشار : ۱۲:۵۶:۳۵ - چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

تصاویر / هشدارهای کرونایی در شهر

یکی از روش‌هایی که این روزها با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در سراسر کشور بعنوان راهبرد و روشی برای کنترل بحران به کار گرفته می‌شود، تابلو هشدارهایی است که در سطح شهرها دیده می شود.  

تصاویر / هشدارهای کرونایی در شهر

یکی از روش‌هایی که این روزها با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در سراسر کشور بعنوان راهبرد و روشی برای کنترل بحران به کار گرفته می‌شود، تابلو هشدارهایی است که در سطح شهرها دیده می شود.

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر

تصاویر: هشدارهای «کرونایی» در شهر