کد خبر: 14719تاریخ انتشار : 17:15:35 - جمعه 20 مارس 2020

تصاویر / سین سلامت

بیمارستان همیشه جایی پر از بیماری و اندوه است که این اندوه با فداکاری کادر درمان التیام می‌یابد. امسال با شیوع ویروس کرونا در سراسرکشور کادر درمانی بدون وقفه و استراحت مشغول کار هستند و از هیج خدمتی فروگذار نمی‌کنند. شایسته است با رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه خانگی، سلامتی خود را حفظ کنیم و […]

تصاویر / سین سلامت

بیمارستان همیشه جایی پر از بیماری و اندوه است که این اندوه با فداکاری کادر درمان التیام می‌یابد. امسال با شیوع ویروس کرونا در سراسرکشور کادر درمانی بدون وقفه و استراحت مشغول کار هستند و از هیج خدمتی فروگذار نمی‌کنند. شایسته است با رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه خانگی، سلامتی خود را حفظ کنیم و یاریگر پزشکان و پرستارانی باشیم که حتی روز عید هم بیماران کرونایی را تنها نگذاشته و سفره هفت سین خود را در همان بیمارستان چیده اند.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2526999_219.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527000_409.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527001_500.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527002_118.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527003_491.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527004_740.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527005_547.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527006_330.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527007_495.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527008_490.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527009_136.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527010_821.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527011_118.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527013_367.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527014_816.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527016_736.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527017_763.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527018_461.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527019_512.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527020_638.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527021_379.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527023_553.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527024_441.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527025_901.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527026_288.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527029_221.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527031_277.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527034_669.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527035_362.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527036_377.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527037_899.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527041_579.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/1/1/2527046_392.jpg