کد خبر: 14722تاریخ انتشار : 17:17:03 - جمعه 20 مارس 2020

تصاویر / احداث بیمارستان صحرایی در بابل

در پی شیوع ویروس کرونا و گسترش سریع آن در کشور، بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در شهرستان بابل احداث و تجهیز شد.

تصاویر / احداث بیمارستان صحرایی در بابل

در پی شیوع ویروس کرونا و گسترش سریع آن در کشور، بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در شهرستان بابل احداث و تجهیز شد.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/12/28/2525368_646.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/12/28/2525370_192.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/12/28/2525372_755.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/12/28/2525375_969.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/12/28/2525376_190.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/12/28/2525380_232.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/12/28/2525381_168.jpg