کد خبر: 14810تاریخ انتشار : ۱۷:۲۹:۰۴ - جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹

تصاویر / آرامستان بهشهر در روزهای شیوع کرونا

غلامرضا احمدی: در شرایطی که وضعیت بحرانی وجود کرونا برای کل جهان روز بروز اوضاعی بدتر می یابد و بر تعداد مبتلایان افزوده میشود؛متاسفانه تعدادزیادی نیز جان خود را از دست میدهند.تا زمان دوره بیماری،پزشکان و پرستاران با تلاش خستگی ناپذیر سعی در درمان دارند اما پس از فوت بیماران عده ای دیگر نیز در […]

تصاویر / آرامستان بهشهر در روزهای شیوع کرونا

غلامرضا احمدی: در شرایطی که وضعیت بحرانی وجود کرونا برای کل جهان روز بروز اوضاعی بدتر می یابد و بر تعداد مبتلایان افزوده میشود؛متاسفانه تعدادزیادی نیز جان خود را از دست میدهند.تا زمان دوره بیماری،پزشکان و پرستاران با تلاش خستگی ناپذیر سعی در درمان دارند اما پس از فوت بیماران عده ای دیگر نیز در تلاش هستند تا خدمات مناسبی به خانواده های داغدار متوفیان داده شود.حمل،غسل،مراسم تدفین خود مصایب بزرگی است که احتمال خطر برای پرسنل خدماتی شهرداری،بیمارستانها و آرامگا‌‌هها را بالاتر برده است.

 رعایت موارد بهداشتی دفن،وجود تجهیزات مناسب ، جایگزینی نیروهای کشیک می تواند از احتمال اشتباه و خطر برای انها بکاهد که نظارت بیشتر مسئولین را می طلبد.

افزایش مدت زمان کار در عین استرس بالای عدم ابتلا به ویروس و سپس برخورد صبورانه با اعضای خانواده های مصیبت دیده بر عهده این عزیزان است.

افزایش مدت زمان کار در عین استرس بالای عدم ابتلا به ویروس و سپس برخورد صبورانه با اعضای خانواده های مصیبت دیده بر عهده این عزیزان است.

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر

افزایش مدت زمان کار در عین استرس بالای عدم ابتلا به ویروس و سپس برخورد صبورانه با اعضای خانواده های مصیبت دیده بر عهده این عزیزان است.

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر

 رعایت موارد بهداشتی دفن،وجود تجهیزات مناسب ، جایگزینی نیروهای کشیک می تواند از احتمال اشتباه و خطر برای انها بکاهد که نظارت بیشتر مسئولین را می طلبد.

 رعایت موارد بهداشتی دفن،وجود تجهیزات مناسب ، جایگزینی نیروهای کشیک می تواند از احتمال اشتباه و خطر برای انها بکاهد که نظارت بیشتر مسئولین را می طلبد.

افزایش مدت زمان کار در عین استرس بالای عدم ابتلا به ویروس و سپس برخورد صبورانه با اعضای خانواده های مصیبت دیده بر عهده این عزیزان است.

افزایش مدت زمان کار در عین استرس بالای عدم ابتلا به ویروس و سپس برخورد صبورانه با اعضای خانواده های مصیبت دیده بر عهده این عزیزان است.

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر

افزایش مدت زمان کار در عین استرس بالای عدم ابتلا به ویروس و سپس برخورد صبورانه با اعضای خانواده های مصیبت دیده بر عهده این عزیزان است.

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر

دفن بیماران مبتلا به کرونا در بهشهر