کد خبر: 15894تاریخ انتشار : 10:29:50 - شنبه 8 آگوست 2020

تصاویر / به عشق علی علیه السلام

بمناسبت عید ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، همه کوچه ها و محله های شهر، لباسی از نور به تن کرده است و مردم شهر با آذین بندی خانه ها و خیابان ها به پیشواز جشن بزرگ غدیر می روند.

تصاویر / به عشق علی علیه السلام

بمناسبت عید ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، همه کوچه ها و محله های شهر، لباسی از نور به تن کرده است و مردم شهر با آذین بندی خانه ها و خیابان ها به پیشواز جشن بزرگ غدیر می روند.

تصاویر: به عشق علی علیه السلام

تصاویر: به عشق علی علیه السلام

تصاویر: به عشق علی علیه السلام

تصاویر: به عشق علی علیه السلام

تصاویر: به عشق علی علیه السلام

تصاویر: به عشق علی علیه السلام

تصاویر: به عشق علی علیه السلام

تصاویر: به عشق علی علیه السلام

تصاویر: به عشق علی علیه السلام

تصاویر: به عشق علی علیه السلام