کد خبر: 16458تاریخ انتشار : 10:45:29 - دوشنبه 28 سپتامبر 2020

تصاویر/هفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور

در هفته سوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پائیزه کشور بعدازظهر جمعه ۴۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در ۶ دور ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متری در مجموعه سوارکاری شهرستان آق قلا بدون حضور تماشاگران و با پخش زنده اینترنتی با یکدیگر به رقابت پرداختند که ۸۵ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان جایزه نقدی برای […]

تصاویر/هفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور

در هفته سوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پائیزه کشور بعدازظهر جمعه ۴۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در ۶ دور ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متری در مجموعه سوارکاری شهرستان آق قلا بدون حضور تماشاگران و با پخش زنده اینترنتی با یکدیگر به رقابت پرداختند که ۸۵ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان جایزه نقدی برای مالکان، مربیان و چابکسواران در نظر گرفته شد.

هفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلاهفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلا

هفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلا

هفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلا

هفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلاهفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلا

هفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلا

 

هفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلاهفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلا

هفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلاهفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلاهفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلاهفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلاهفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلاهفته سوم کورس اسبدوانی پائیزه کشور در آق‌قلا