کد خبر: 16652تاریخ انتشار : 11:06:09 - پنج‌شنبه 15 اکتبر 2020

تصاویر/ وداع قائمشهری‌ها با پیکر شهید بلباسی

مراسم وداع با پیکر شهید محمد بلباسی از شهدای مدافع حرم در منطقه خان طومان در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر برگزار شد.

تصاویر/ وداع قائمشهری‌ها با پیکر شهید بلباسی

مراسم وداع با پیکر شهید محمد بلباسی از شهدای مدافع حرم در منطقه خان طومان در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر برگزار شد.

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672288.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672289.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672290.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672291.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672295.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672293.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672296.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672297.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672298.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672299.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672300.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672301.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672303.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672305.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/14/4/157672306.jpg