کد خبر: 170تاریخ انتشار : ۱۵:۳۸:۳۷ - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تصاویر / آماده سازی شالیزارهای شرق مازندران در بحران کم آبی

مازنی خبر : در سالهای اخیر با میزان بارندگی و افزایش مصرف بمقدار قابل توجهی از ذخیره های آبی چه سطحی و چه غیرسطحی کاسته شده ، بطوری که کارشناسان در بخش کشاورزی نسبت به زراعت و کاشت برخی محصولات پر مصرف در شرایط فعلی هشدارهایی جدی داده اند. این هشدارها تنها مختص استانهای کم […]

تصاویر / آماده سازی شالیزارهای شرق مازندران در بحران کم آبی

مازنی خبر : در سالهای اخیر با میزان بارندگی و افزایش مصرف بمقدار قابل توجهی از ذخیره های آبی چه سطحی و چه غیرسطحی کاسته شده ، بطوری که کارشناسان در بخش کشاورزی نسبت به زراعت و کاشت برخی محصولات پر مصرف در شرایط فعلی هشدارهایی جدی داده اند. این هشدارها تنها مختص استانهای کم بارش و خشک ایران نیست،بلکه در چند سال اخیر نگرانی از کم آبی در مازندران نیز گزارش شده است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571025814054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571033614054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571047714054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571058614054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571068014054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571078914054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571086814054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571096114054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571114914054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571127414054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571152414054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/139702161357115514054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571164914054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571193014054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571236814054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571255514054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/139702161357125514054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571269614054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571286814054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/139702161357130814054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571361814054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397021613571347714054684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/139702161357143914054684.jpg