کد خبر: 17078تاریخ انتشار : 15:52:58 - سه‌شنبه 1 دسامبر 2020

تصویر / اعطای نشان خدمت به شهید فخری زاده توسط روحانی

نخستین دانشمندی که از رئیس جمهوری نشان درجه‌ی دو خدمت گرفت، شهید دکتر محسن فخری‌زاده بود آن هم به خاطر نقش پررنگش در مذاکرات هسته ای.

تصویر / اعطای نشان خدمت به شهید فخری زاده توسط روحانی

نخستین دانشمندی که از رئیس جمهوری نشان درجه‌ی دو خدمت گرفت، شهید دکتر محسن فخری‌زاده بود آن هم به خاطر نقش پررنگش در مذاکرات هسته ای.

تصویر / اعطای نشان خدمت به شهید فخری زاده

تصویر / اعطای نشان خدمت به شهید فخری زاده

تصویر / اعطای نشان خدمت به شهید فخری زاده

تصویر / اعطای نشان خدمت به شهید فخری زادهتصویر / اعطای نشان خدمت به شهید فخری زاده