کد خبر: 18055تاریخ انتشار : 7:56:55 - یکشنبه 7 مارس 2021

کمال علی‌پور خبر داد: پیگیری تفاوت حقوقی اعضای هیأت علمی در مجلس شورای اسلامی

نماینده قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات و هم کمیسیون تلفیق باید نگاه ویژه به تفاوت حقوقی بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت و سایر رشته‌ها داشته باشد. پیگیری تفاوت حقوقی اعضای هیأت علمی در مجلس شورای اسلامی کمال علی‌پور با اشاره به اینکه […]

کمال علی‌پور خبر داد: پیگیری تفاوت حقوقی اعضای هیأت علمی در مجلس شورای اسلامی

نماینده قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات و هم کمیسیون تلفیق باید نگاه ویژه به تفاوت حقوقی بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت و سایر رشته‌ها داشته باشد.
پیگیری تفاوت حقوقی اعضای هیأت علمی در مجلس شورای اسلامی

کمال علی‌پور با اشاره به اینکه در اصل سوم قانون اساسی یکی از موضوعات مهم، رفع تبعیضات ناروا است، اظهار کرد: متاسفانه امروز شاهد تبعیض‌ها در جامعه هستیم که یکی از این موارد عدم هماهنگی و همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهیان کشور است.

نماینده قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تبعیض در بین دو سطح هیأت علمی یعنی اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و اعضا هیأت علمی وزارت علوم کاملا چشمگیر و محسوس و در حد بی‌انصافی است.

وی با اشاره به اینکه به نظر من هیچ تفاوت دستمزد حقوقی نباید بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات باشد، خاطر نشان کرد: یک استاد وزارت علوم با سابقه استاد‌‌یاری و ۱۵ سال سابقه بین ۷ تا۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند و با همین سابقه یک استاد وزارت بهداشت و درمان بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند که اعتقاد دارم حق اساتید و اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت هم باید مد نظر باشد و باید به این قشر پر تلاش کشور کمک و مساعدت بیشتری شود اما انتقاد من این است که نادیده گرفتن زحمات اساتید دیگر ظلم نابخشودنی به جامعه علمی کشور است.

علی‌پور بیان کرد: به نظر می‌رسد هم کمیسیون آموزش و تحقیقات و هم کمیسیون تلفیق باید نگاه ویژه به این امر مهم داشته باشند و همچنین نمایندگان در صحن علنی اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.

نماینده قائم‌شهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: کشوری موفق و رو به توسعه خواهد بود که سطح علمی و توجه به اساتید و دانشگاهیان آن مورد توجه اساسی و ویژه کشور باشد‌.