کد خبر: 2017تاریخ انتشار : 15:15:23 - چهار شنبه 20 ژوئن 2018

تصاویر/ تشییع پیکر شهید مدافع وطن «عارف نوریان» در ساری

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن «عارف نوریان» پیش‌از‌ظهر چهارشنبه در ساری برگزار شد.

تصاویر/ تشییع پیکر شهید مدافع وطن «عارف نوریان» در ساری

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن «عارف نوریان» پیش‌از‌ظهر چهارشنبه در ساری برگزار شد.

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461205_121.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461206_227.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461208_275.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461202_859.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461201_438.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461203_367.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461200_652.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461199_905.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461193_975.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/3/30/461196_546.jpg