کد خبر: 20749تاریخ انتشار : 7:52:58 - دوشنبه 27 دسامبر 2021

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران: ۷۷ مهر اصالت ملی و یونسکو صنایع دستی در مازندران کسب شد

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از کسب ۷۷ مهر اصالت ملی و یونسکو توسط هنرمندان صنایع دستی استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۲ مهر اصالت مربوط به یونسکو است. سیف الله فرزانه در جلسه داوری منطقه‌ای مهر اصالت ملی یونسکو با بیان اینکه ۶۵ هنرمند استان مهر اصالت ملی صنایع دستی دریافت کردند، […]

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران: ۷۷ مهر اصالت ملی و یونسکو صنایع دستی در مازندران کسب شد

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از کسب ۷۷ مهر اصالت ملی و یونسکو توسط هنرمندان صنایع دستی استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۲ مهر اصالت مربوط به یونسکو است.

سیف الله فرزانه در جلسه داوری منطقه‌ای مهر اصالت ملی یونسکو با بیان اینکه ۶۵ هنرمند استان مهر اصالت ملی صنایع دستی دریافت کردند، گفت: باید سهم استان را از این ظرفیت ارتقا شد.

وی با اشاره به فعالیت هنرمندان بزرگ در حوزه صنایع دستی استان، خواستار برنامه ریزی ادارات برای خرید آثار و تولیدات صنایع دستی در استان شد.

ویدا توحیدی مدیرکل دفتر آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی نیز با اشاره به اینکه داوری مهر اصالت صنایع دستی در ۹ منطقه کشور برگزار می‌شود، خلاقیت، کیفیت، تکنیک، تولید انبوه را از جمله شاخص‌های داوری ذکر کرد.

وی با بیان اینکه مهر اصالت به عنوان یک استاندارد برای تولید به شمار می‌رود، ایجاد فضاهایی برای فروش محصولات صنایع دستی را لازم دانست.