کد خبر: 20763تاریخ انتشار : 8:05:41 - دوشنبه 27 دسامبر 2021

اقدامی جالب توسط شهرداری شیروان / اجرای طرح نذر آزادی

طرح نذر آزادی با تاکید احمدی شهردار شیروان در استان خراسان شمالی انجام می شود. در این طرح تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد توسط شهرداری و خیرین از زندان آزاد خوواهند شد.

اقدامی جالب توسط شهرداری شیروان /  اجرای طرح نذر آزادی

طرح نذر آزادی با تاکید احمدی شهردار شیروان در استان خراسان شمالی انجام می شود.

در این طرح تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد توسط شهرداری و خیرین از زندان آزاد خوواهند شد.