کد خبر: 2127تاریخ انتشار : 15:49:24 - شنبه 23 ژوئن 2018

تصاویر / اجرای شبیه‌خوانی حضرت ابوالفضل عباس(ع) در هادی‌شهر

مازنی خبر : از سوی گروه تعزیه امام حسین(ع) هادی شهر به سرپرستی علی باقری کله بستی، معین البکایی و محسن عربی ، شبیه خوانی حضرت ابوالفضل عباس (ع) در گلزار شهدای هادی شهر شهرستان بابلسر به اجرا در آمد. عکاس: حمیدرضا گل محمدی تواندشتی

تصاویر / اجرای شبیه‌خوانی حضرت ابوالفضل عباس(ع) در هادی‌شهر

مازنی خبر : از سوی گروه تعزیه امام حسین(ع) هادی شهر به سرپرستی علی باقری کله بستی، معین البکایی و محسن عربی ، شبیه خوانی حضرت ابوالفضل عباس (ع) در گلزار شهدای هادی شهر شهرستان بابلسر به اجرا در آمد.

گزارش تصویری اجرای شبیه خوانی حضرت ابوالفضل عباس(ع) در هادی شهر

گزارش تصویری اجرای شبیه خوانی حضرت ابوالفضل عباس(ع) در هادی شهر

گزارش تصویری اجرای شبیه خوانی حضرت ابوالفضل عباس(ع) در هادی شهر

گزارش تصویری اجرای شبیه خوانی حضرت ابوالفضل عباس(ع) در هادی شهر

گزارش تصویری اجرای شبیه خوانی حضرت ابوالفضل عباس(ع) در هادی شهر

گزارش تصویری اجرای شبیه خوانی حضرت ابوالفضل عباس(ع) در هادی شهر

گزارش تصویری اجرای شبیه خوانی حضرت ابوالفضل عباس(ع) در هادی شهر

عکاس: حمیدرضا گل محمدی تواندشتی