کد خبر: 2142تاریخ انتشار : 16:32:34 - شنبه 23 ژوئن 2018

تصاویر / همایش روز جهانی یوگا در پارک ملل ساری

مازنی خبر : همایش استانی روز جهانی یوگا توسط کمیته یوگای هیات ورزش های همگانی استان مازندران در پارک ملل ساری برگزار شد.

تصاویر / همایش روز جهانی یوگا در پارک ملل ساری

مازنی خبر : همایش استانی روز جهانی یوگا توسط کمیته یوگای هیات ورزش های همگانی استان مازندران در پارک ملل ساری برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/ab.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/ac.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/afff.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-11-38.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-11-58.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-12-03.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-12-12.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-12-30-3.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-12-43-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-12-46-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-12-51-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-12-58.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-12-59-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-12-59.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-13-01.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-22_23-13-09.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/xxx-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/xxx-6.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/xxx-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/xxx-11.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/xxx-14.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/%D8%B8%D8%B8-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/%D8%B8%D8%B8-5.jpg