کد خبر: 21702تاریخ انتشار : 15:30:05 - دوشنبه 13 ژوئن 2022

جدیدترین کتاب علیرضا یونسی معاون اسبق استانداری مازندران منتشر شد

جدیدترین کتاب علیرضا یونسی رستمی معاون اسبق سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران مجوز چاپ دریافت کرد و منتشر شد. به گزارش مازنی خبر ، «کتاب ٖمازندران و برنامه‌های توسعه فرهنگی ، اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی» در ۷ فصل و با عناوین زیر انتشار یافت: فصل اول_ معرفی مازندران و ادیان در طول تاریخ […]

جدیدترین کتاب علیرضا یونسی معاون اسبق استانداری مازندران منتشر شد

جدیدترین کتاب علیرضا یونسی رستمی معاون اسبق سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران مجوز چاپ دریافت کرد و منتشر شد.

به گزارش مازنی خبر ، «کتاب ٖمازندران و برنامه‌های توسعه فرهنگی ، اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی» در ۷ فصل و با عناوین زیر انتشار یافت:
فصل اول_ معرفی مازندران و ادیان در طول تاریخ
فصل دوم _موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی
فصل سوم _تاریخ
فصل چهارم _ اقتصاد و توسعه اقتصادی
فصل پنجم _تحلیلی بر مسائل اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی
فصل ششم _سیاست و توسعه اقتصادی
فصل هفتم _سیاست و مراجع قانونی
این کتاب در ۳۱۷ صفحه به نگارش در آمده است و حاوی اطلاعات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف ،از جمله تاریخ مازندران  می باشد و در آن به تشریح وضعیت مازندران در قدمت زمانی از بیش از چهار هزارسال پیش می پردازد .

در ادامه به حوزه فرهنگ ، اجتماع و اقتصاد استان در ابعاد مختلف از جمله آداب و رسوم و میراث فرهنگی کهن مردم این سرزمین با ارائه برخی از اطلاعات معتبر ،می پردازد،که برای هر خواننده ای قابل بهره‌برداری است‌ . در حوزه اقتصاد استان نیز به نکات بسیار مهمی اشاره دارد که مطالعه آنها ذهن هر خواننده ای را بخود مشغول می نماید.
نویسنده ضمن طرح مطالب قابل توجهی از توانایی های بالفعل و بالقوه استان در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و…، در ادامه به جمع بندی مطالب مطروحه پرداخته و در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود برخی از امور ارائه می نماید که می تواند برای کنش‌گران عرصه های مورد نظر و همه علاقمندان تاریخ و فرهنگ و اقتصاد و… مازندران قابل بهره‌برداری باشد.

قابل ذکر است که از دکتر یونسی تاکنون کتابهای زیر چاپ و منتشر شده‌ است:
_مالزی و برنامه های توسعه فرهنگی،اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی
_کره جنوبی و برنامه های توسعه فرهنگی ، اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
_ژاپن و برنامه های توسعه فرهنگی, اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی
_سایبان تردید
_بحر خونین
_نور در فریاد
__رمز شقایق
_اعتقادات ،پندار ها و باورهای مردم مازندران پیرامون حیوانات ،گیاهان و پدیده‌های طبیعی

https://s6.uupload.ir/files/ketabyounesi_ryas.jpg