کد خبر: 21888تاریخ انتشار : 13:48:21 - پنج‌شنبه 23 ژوئن 2022

بهار مازندران خشک‌تر شد

مرکز ملی خشکسالی هواشناسی کشور میانگین بارش فصل بهار سال جاری در مازندران را حدود ۷۴ میلی‌متر اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۶ میلی متر بود، حدود ۲۳ درصد کاهش دارد. میانگین بارش بهاری امسال همچنین نسبت دوره آماری بلندمدت که طبق داده های ثبت شده هواشناسی مازندران حدود ۱۲۶ میلی […]

بهار مازندران خشک‌تر شد

مرکز ملی خشکسالی هواشناسی کشور میانگین بارش فصل بهار سال جاری در مازندران را حدود ۷۴ میلی‌متر اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۶ میلی متر بود، حدود ۲۳ درصد کاهش دارد.

میانگین بارش بهاری امسال همچنین نسبت دوره آماری بلندمدت که طبق داده های ثبت شده هواشناسی مازندران حدود ۱۲۶ میلی متر بود ، ۴۱ درصد کاهش نشان می دهد.

اگر چه این گزارش نشان می دهد که بهار مازندران رو به خشکی می رود ، ولی مهم ترین نکته آن خشکی بیش از حد ماه خرداد است که به نظر می رسد در حال تبدیل کردن بهار مازندران به دو ماه و تابستان استان به چهار ماه است.

طبق گزارش مرکز ملی خشکسالی هواشناسی کشور ، میانگین بارش خرداد ماه سال جاری در مازندران حدود هفت میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۳۰ میلی متر بوده، ۷۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۵ میلی متر بوده،  حدود ۷۲ درصد کاهش داشته است.

بر اساس جدول داده های آماری در ۹ماه  سال آبی جاری  یعنی از مهر سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری میانگین بارندگی در مازندران ۴۷۳ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۵۲۶ میلی متر بوده حدود ۱۰ درصد کاهش ولی نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته که حدود ۴۳۵ میلی متر بوده، حدود ۹ درصد افزایش دارد.

بیشترین میزان بارش ۹ ماهه سال آبی جاری مربوط به ماه آبان با ۱۲۲ میلی متر و کمترین هم مربوط به ماه خرداد با هفت میلی متر بود. میزان بارندگی در ماه مهر پارسال ۵۳.۱ میلی متر بود.آذر ماه سال گذشته  ۳۷ میلی متر بارندگی به ثبت رسید و در دی ماه نیز میزان بارند گی ۷۴ میلی متر بود.

طبق اعلام رسمی هواشناسی مازندران ،میانگین بارش فروردین ماه امسال استان نیز ۲۰ میلی متر بوده که  نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۸ میلی متر بوده، حدود ۱۱ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۵۱ میلی متر بوده، ۶۱ درصد کاهش داشته است.میانگین بارش اردیبهشت ماه امسال درمازندران  نیز ۴۷ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵۳ میلی متر بوده،  حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.

سال زراعی از اول مهر شروع می شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می یابد. وضعیت آبی مناطق مختلف کشور برای برنامه ریزی کشاورزی بر اساس میزان بارندگی در سال زراعی ارزیابی می شود و به همین دلیل هم میزان کاهش یا افزایش بارندگی برای کشاورزان و متولیان این بخش دارای پیام خاصی است.

مازندران استانی با محور تولیدی کشاورزی است که تقریبا کشت تمامی محصولات آن به بارندگی و ذخیره سازی آب بستگی دارد. طبق آمارهای رسمی تعداد بهره برداران بخش کشاورزی مازندران حدود ۵۰۰ هزار نفر است و هرگونه تغییر در بارندگی به صورت مستقیم بر زندگی و معیشت آنان و در نهایت بر امنیت غذایی کشور که مازندران نقش حدود ۱۲ درصدی در تولید ارزش افزوده آن دارد ، اثرگذاری خواهد کرد.

 

کاهش حدود یک درجه‌ای دمای هوا 

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی مازندران میانگین دمای هوای ۹ ماهه سال زراعی جاری استان منتهی به خرداد را ۱۰.۵ درجه سلسیوس اعلام کرد  و گفت: این درجه از دمای هوا نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۰ درجه سلسیوس بوده حدود نیم درجه سلسیوس­ افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۱.۳ درجه سلسیوس بوده، حدود هشت دهم  درجه سلسیوس­ کاهش داشته است.

محمد علی ملکی به کاهش حدود ۲دو نیم درجه ای دمای هوا در بهار امسال مازندران اشاره کرد و افزود : میانگین دمای هوای فصل بهار امسال استان ۱۴.۵ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۱۴.۷ میلی متر بوده، دو دهم  درجه سلسیوس ­کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۶.۸ درجه سلسیوس بوده،  ۲.۳ درجه سلسیوس کاهش داشته است.

وی میانگین دمای هوای خرداد امسال استان مازندران را  ۱۸.۷ درجه سلسیوس اعلام کرد و ادامه داد: این درجه  نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۹.۶ درجه سلسیوس بوده، ۹ دهم درجه  سلسیوس ­کاهش و  نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۱.۴ درجه سلسیوس بوده، ۲.۷ درجه سلسیوس­ کاهش داشته است.

پیش بینی فصلی بارش طی سه ماه آینده 

رییس گروه تحقیقات هواشناسی مازندران گفت: براساس خروجی های مدل اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور، پیش بینی فصلی بارش استان طی ماه ‏های تیر تا نیمه مهر ماه امسال ، میانگین بارش از تیر تا نیمه مرداد کمتر از نرمال، از نیمه مرداد تا نیمه شهریور در غرب استان کمتر از نرمال و در نیمه شرقی استان در محدوده نرمال و از نیمه شهریور تا نیمه مهر  در محدوده نرمال پیش­ بینی می ­شود.

ملکی افزود: پیش بینی تغییرات دمای هوای استان مازندران نیز به این صورت است که میانگین دما از تیر تا نیمه مرداد ماه تا یک درجه بیش از نرمال و از نیمه مرداد تا نیمه شهریور بین نرمال تا یک درجه بیش از نرمال و از نیمه شهریور تا نیمه مهر  در محدوده نرمال پیش ­بینی می ­شود.

این کارشناس هواشناسی مازندران با تاکید بر این که  با توجه به بارش و منابع آب در دسترس استان کماکان لازم است تمهیداتی برای مدیریت مصرف بهینه منابع آب و انرژی صورت گیرد ، د رعین حال گفت که صحت پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای کشور بین ۶۰ تا ۶۵ درصد بوده و در ماه­های گرم صحت پیش بینی کمتر از ماه­های سرد سال است.

مازندران استانی با محور تولیدی کشاورزی است که تقریبا کشت تمامی محصولات آن به بارندگی و ذخیره سازی آب بستگی دارد. طبق آمارهای رسمی تعداد بهره برداران بخش کشاورزی مازندران حدود ۵۰۰ هزار نفر است و هرگونه تغییر در بارندگی به صورت مستقیم بر زندگی و معیشت آنان و در نهایت بر امنیت غذایی کشور که مازندران نقش حدود ۱۲ درصدی در تولید ارزش افزوده آن دارد ، اثرگذاری خواهد کرد./ایرنا