کد خبر: 23317تاریخ انتشار : 11:15:38 - دوشنبه 21 نوامبر 2022

مازوت سوزی ۱۴ نیروگاه در کشور

معاون راهبری شرکت تولید مادرتخصصی نیروی برق حرارتی با اشاره به مصرف ۱۸ درصد مازوت تولیدی در نیروگاه ها گفت: ۱۴ نیروگاه در کشور سوخت مازوت مصرف می کنند.  ناصر اسکندری در بازدید از طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه نکا بابیان این نکته که ۱۸ درصد مازوت تولیدی کشور در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود، بیان داشت: […]

مازوت سوزی ۱۴ نیروگاه در کشور

معاون راهبری شرکت تولید مادرتخصصی نیروی برق حرارتی با اشاره به مصرف ۱۸ درصد مازوت تولیدی در نیروگاه ها گفت: ۱۴ نیروگاه در کشور سوخت مازوت مصرف می کنند.

 ناصر اسکندری در بازدید از طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه نکا بابیان این نکته که ۱۸ درصد مازوت تولیدی کشور در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود، بیان داشت: از مجموع ۱۴ نیروگاهی که مازوت مصرف می‌کنند ۱۷ درصد مازوت مصرفی نیروگاه‌ها یعنی سه درصد مازوت تولیدی کشور در نیروگاه نکا مصرف می‌شود.

وی گفت: البته نظر ما بر این است که از سوخت گاز استفاده کنیم ولی برای استمرار تولید برق باید از مازوت استفاده کنیم.

وی با اشاره به تولید قطعات ساخت داخل بیان کرد: با استفاده از تجربیات، حضور در پای دستگاه‌های تولید و شناسایی نقاط ضعف قطعات می‌توانیم با کمک شرکت‌های دانش بنیان قطعات را تولید کنیم که این کمک‌ها ماندگار است و کشور را از تأمین این قطعه بی نیاز می‌کنیم.