کد خبر: 2345تاریخ انتشار : 13:40:40 - چهار شنبه 27 ژوئن 2018

تصاویر / جشن فارغ‌التحصیلی دانشجو‌یان دانشگاه مازندران در بابلسر

مازنی خبر : جشن فارغ‌التحصیلی دانشجو‌یان دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار شد.

تصاویر / جشن فارغ‌التحصیلی دانشجو‌یان دانشگاه مازندران در بابلسر

مازنی خبر : جشن فارغ‌التحصیلی دانشجو‌یان دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/636655412254475358_b.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/636655412258850370_b.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/636655412263400333_b.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/636655412265119033_b.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/636655412276701408_b.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/636655412290607420_b.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/636655412304233289_b.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/636655412305795850_b.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/636655412317546826_b.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/06/zz-20.jpg