کد خبر: 258تاریخ انتشار : ۷:۳۸:۳۵ - جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

تصاویر / تشییع پیکر مرحوم علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تهران

مراسم تشییع پیکر مرحوم علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان با حضور مسئولین و مردم در تهران برگزار شد. مرحوم علیزاده متولد شهرستان سوادکوه در استان مازندران می باشد و پیکر وی برای خاکسپاری به این شهرستان منتقل شد.

تصاویر / تشییع پیکر مرحوم علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تهران

مراسم تشییع پیکر مرحوم علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان با حضور مسئولین و مردم در تهران برگزار شد. مرحوم علیزاده متولد شهرستان سوادکوه در استان مازندران می باشد و پیکر وی برای خاکسپاری به این شهرستان منتقل شد.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305055314170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/139702280930518514170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305230314170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305074114170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305061614170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305013114170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305066314170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305185014170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305049114170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809304991314170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809304997514170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/139702280930503814170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/139702280930523814170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305177214170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305125614170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305167814170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305136614170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/139702280930513814170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305161614170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305153814170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305119414170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305042814170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305083514170704.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/28/1397022809305113114170704.jpg