کد خبر: 2644تاریخ انتشار : 20:44:56 - دوشنبه 2 جولای 2018

تصاویر / اوتیسم ملیکا

مازنی خبر : اوتیسم یک اختلال نافذ رشد است. بعضی از پزشکان برای افراد اوتیسم از واژه اختلال حواس استفاده می کنند چرا که دامنه دقت آنها پایین و علائم شان متفاوت است. ملیکا کودک شش ساله ای است که به علت عدم آگاهی والدین به اختلالات روانی خیلی دیر به مشکل وی پی بردند.پدر […]

تصاویر /  اوتیسم ملیکا

مازنی خبر : اوتیسم یک اختلال نافذ رشد است. بعضی از پزشکان برای افراد اوتیسم از واژه اختلال حواس استفاده می کنند چرا که دامنه دقت آنها پایین و علائم شان متفاوت است. ملیکا کودک شش ساله ای است که به علت عدم آگاهی والدین به اختلالات روانی خیلی دیر به مشکل وی پی بردند.پدر ملیکا قبلا به عنوان راننده تاکسی برای فردی کار میکرد ولی متاسفانه تاکسی وی از رده خارج شد و اینک پدر وی بیکار است.خانواده ملیکا نه تنها در تامین هزینه های درمان وی ناتوان هستند حتی در امرار معاش ساده زندگی خود نیز درمانده شده اند.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363344713937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363352513937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363358813937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363365013937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363374413937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363385313937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/139702041036341013937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363413513937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363427513937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363435313937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363444713937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363454113937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363463513937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363480713937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363488513937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363497813937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/139702041036357213937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363524413937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363535313937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363551013937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363555713937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363577513937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363588513937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/139702041036367213937374.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/04/1397020410363616613937374.jpg