کد خبر: 27594تاریخ انتشار : 15:59:20 - یکشنبه 28 آوریل 2024

وضعیت بارش‌ها سه ماه آینده در حوضه آبریز مازندران چگونه است

مطابق جدول پیش‌بینی فصلی این مرکز که هواشناسی مازندران آن را منتشر کرده است، میانگین کمترین میزان بارندگی در سه ماهه آینده با ۱۹ میلی متر مربوط به تیرماه سال ۱۴۰۳ و بیشترین میزان نیز با ۳۸ میلی متر مربوط به اردیبهشت ماه امسال و برای خرداد و مردادماه سال ۱۴۰۳ نیز هر کدام ۲۴ […]

وضعیت بارش‌ها سه ماه آینده در حوضه آبریز مازندران چگونه است

مطابق جدول پیش‌بینی فصلی این مرکز که هواشناسی مازندران آن را منتشر کرده است، میانگین کمترین میزان بارندگی در سه ماهه آینده با ۱۹ میلی متر مربوط به تیرماه سال ۱۴۰۳ و بیشترین میزان نیز با ۳۸ میلی متر مربوط به اردیبهشت ماه امسال و برای خرداد و مردادماه سال ۱۴۰۳ نیز هر کدام ۲۴ میلی متر باران پیش بینی شده است.

مطابق این جدول، میانگین بیشترین میزان بارندگی در اردیبهشت ماه امسال با ۵۹ میلی متر مربوط به سیاه بیشه است و پس از آن رامسر با ۵۲، نوشهر با ۴۹، بلده با ۴۴ و ساری با ۴۱ میلی متر به ترتیب شاهد بیشترین میزان بارندگی در ماه جاری خواهند بود و کمترین میزان بارندگی نیز در طی این ماه به ترتیب در بندرامیرآباد با ۲۲، بابلسر با ۲۳ و دشت ناز با ۲۹ میلی متر خواهد بود.

در خردادماه سال ۱۴۰۳ نیز میانگین بیشترین میزان بارندگی با ۴۰ میلی متر در رامسر اتفاق خواهد افتاد و نوشهر با ۳۶، آلاشت و پل سفید هر کدام با ۳۳ و ساری با ۲۴ میلی متر باران در جایگاه بعدی قرار دارند و کمترین میزان بارندگی نیز در طی این مدت در بندرامیرآباد با ۱۴، آمل با ۱۵و بابلسر با ۱۷ میلی متر پیش بینی شده است.

مطابق جدول پیش‌بینی فصلی مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، در تیرماه سال ۱۴۰۳ میانگین بیشترین میزان بارندگی با ۶۱ میلی متر در رامسر پیش بینی شده است و پس از آن به ترتیب نوشهر با ۵۶، آلاشت با ۴۰، بابلسر و قراخیل هر کدام با ۳۷ و پل سفید با ۳۵ شاهد بیشترین میزان بارش باران در این ماه خواهند بود و کیاسر با ۱۸، بندرامیرآباد با ۱۹ و کجور و بلده نیز هر کدام با ۲۰ شاهد کمترین میزان بارندگی درطی این ماه خواهند بود.

در این جدول همچنین میانگین بیشترین میزان بارندگی در مردادماه سال سال ۱۴۰۳ با ۴۱ میلی متر در رامسر پیش بینی شده است و پس از آن نوشهر با ۳۹، بابلسر با ۳۶، آلاشت با ۳۲ و قراخیل با ۲۹ میلی متر شاهد بیشترین میزان بارندگی در طی این مدت خواهند بود و میانگین کمترین میزان بارندگی نیز در طی این ماه برای گلوگاه با ۱۲، کجور و بلده با ۱۳ و سیاه بیشه با ۱۵ میلی متر پیش بینی شده است.

 

بر اساس گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران در فروردین ماه سال ١٤٠٣ در مازندران ٢٨ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ٥٦ میلی متر بوده، حدود ٤٨ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ٥٢ میلی متر بوده، حدود ٤٥ درصد کاهش داشته است.

طبق این گزارش میانگین بارش هفت ماهه سال زراعی جاری در مازندران منتهی به فروردین سال ١٤٠٣، ٤١٩ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ٤٥٣ میلیمتر بوده، حدود ٨ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ٢٨٩ میلیمتر بوده، حدود ٤٥ درصد افزایش داشته است.

میانگین دمای هوای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ در مازندران ۹.۷ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۸.۲ درجه سلسیوس بوده، ۱.۵ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۱.۱ درجه سلسیوس بوده، ۱.۴ درجه سلسیوس کاهش داشته است.
میانگین دمای هوای هفت ماهه سال زراعی جاری منتهی به فروردین سال ١٤٠٣ در مازندران ۹.۰ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۶.۵ درجه سلسیوس بوده، ۲.۵ درجه سلسیوس افزایش داشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷.۶ درجه سلسیوس بوده، ۱.۴ درجه سلسیوس افزایش نشان می دهد.

بر اساس خروجی‌های مدل اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد در مازندران در محدوده نرمال و از نیمه خرداد تا نیمه مرداد ١٤٠٣ در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از نرمال پیش بینی می‌شود.

میانگین دمای هوای مازندران نیز از اردیبهشت ماه تا مردادماه سال ۱۴۰۳ در مازندران نیز گرایش به بیش از نرمال پیش بینی شده است.