کد خبر: 3244تاریخ انتشار : 13:38:06 - سه شنبه 17 جولای 2018

تصاویر / قربانیان ازدواج فامیلی در روستاهای کیاسر

مازنی خبر : بر اساس آمارهای جهانی، کشورهای خاورمیانه بخصوص ایران مقام اول ازدواج‌های فامیلی در دنیا را به خود اختصاص داده است. ازدواج‌های فامیلی در مناطق شمالی کشور بخصوص استان مازندران با افزایش مواجه شده است. از جمله شهرهائی که می توان از آن نام برد ، شهر کیاسر و روستاهاس اطراف آن است. […]

تصاویر / قربانیان ازدواج فامیلی در روستاهای کیاسر

مازنی خبر : بر اساس آمارهای جهانی، کشورهای خاورمیانه بخصوص ایران مقام اول ازدواج‌های فامیلی در دنیا را به خود اختصاص داده است.
ازدواج‌های فامیلی در مناطق شمالی کشور بخصوص استان مازندران با افزایش مواجه شده است.
از جمله شهرهائی که می توان از آن نام برد ، شهر کیاسر و روستاهاس اطراف آن است.
در این استان خانواده های بسیاری را میتوان دید که هر روز خود را برای کمک به فرزندان معلولشان که قربانیان تفکرات سنتی آنها هستند میگذرانند.
قربانیانی که اکثر آنها نمیتوانند از حال خودشان شکایت کنند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295489014740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295470314740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295521814740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295417114740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295435914740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295442114740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/139704231629544614740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295453114740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295465614740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295264014740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295273414740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295281214740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295289014740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295295314740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295315614740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295324914740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295332814740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295340614740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295353114740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/139704231629536214740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295362414740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295367114740504.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1397042316295374914740504.jpg