کد خبر: 329تاریخ انتشار : ۸:۱۵:۱۰ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

تصاویر / مسابقات قایقرانی رفتینگ (آبهای خروشان) قهرمانی کشور در چالوس

به‌گزارش مازنی خبر ، مسابقات قایقرانی رفتینگ (آبهای خروشان) قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی صروستان به میزبانی چالوس در رودخانه چالوس در محدوده دریاچه بهشت مرزن آباد برگزار شد.

تصاویر / مسابقات قایقرانی رفتینگ (آبهای خروشان) قهرمانی کشور در چالوس

به‌گزارش مازنی خبر ، مسابقات قایقرانی رفتینگ (آبهای خروشان) قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی صروستان به میزبانی چالوس در رودخانه چالوس در محدوده دریاچه بهشت مرزن آباد برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451427.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451428.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451429.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451430.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451431.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451432.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451433.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451434.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451435.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451436.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451437.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451438.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451440.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451441.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451442.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451444.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451445.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451447.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451449.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451450.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451451.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451452.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451453.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451454.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451455.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451456.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/n3630772-6451457.jpg