کد خبر: 3337تاریخ انتشار : ۸:۴۲:۰۲ - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

تصاویر / نور گوهون؛ جشن اساطیری پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک

مازنی خبر / گروه فرهنگی: در شاهنامه، فریدون از نژاد جمشید است و پدرش از قربانیان ضحاک. مادرش فرانک او را به دور از چشم ضحاک به یاری گاو ناموری به نام «بَرمایه» یا «پُرمایه» در بیشه‌ای پرورش می‌دهد. تا هنگامی که کاوه با مردمان به نزد فریدون می‌روند و وی را به رزم با […]

تصاویر /  نور گوهون؛ جشن اساطیری پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک

مازنی خبر / گروه فرهنگی: در شاهنامه، فریدون از نژاد جمشید است و پدرش از قربانیان ضحاک. مادرش فرانک او را به دور از چشم ضحاک به یاری گاو ناموری به نام «بَرمایه» یا «پُرمایه» در بیشه‌ای پرورش می‌دهد. تا هنگامی که کاوه با مردمان به نزد فریدون می‌روند و وی را به رزم با ضحاک می‌کشاننداو چرم‌پارهٔ کاوه را با پرنیان و زر و گوهر می‌آراید و آن را درفش کاویانی نام می‌نهد و به کین‌خواهی بر می‌خیزد. برادران فریدون به فرمان او پیشه‌وران را وا می‌دارند که گرزی برای او تهیه کنند که بالای سر آن گاوی باشد. چون گرز گاوسر آماده می‌شود، فریدون به سوی کاخ ضحاک می‌رود. فرستادهٔ ایزدی راز گشودن طلسم‌های ضحاک را به فریدون می‌اموزد. در نهایت فریدون به کاخ وارد می‌شود و از شبستان صحاک که خوبرویان در آنجا گرفتار هستند شهرنواز و آرنواز، دختران جمشید را نجات می‌دهددر نهایت وقتی با ضحاک روبرو می‌شود، گرز گاوسر را بر سر او می‌کوبد و چون پیک ایزدی او را از کشتن ضحاک باز می‌دارد، با بندی که از چرم شیر فراهم می‌کند دست و پای ضحاک را می‌بندد و در غاری در دماوند او را زندانی می‌کند. سپس فریدون بر تخت می‌نشیند و حکومت می‌کند.

نور گوهون یا نورگون جشنی است که هر ساله در روستای کوهستانی نوای آمل برگزار می‌شود. این مراسم آیینی هر ساله در عصر روز ۲۱ تیرماه آغاز می‌شود، با ورود تاریکی شب مردم روستا با آتش زدن بوته‌های خشک شده‌ی گون و چرخاندن آن به دور سرشان، سالروز پیروزی اساطیری فریدون بر ضحاک را جشن می‌گیرند.
براساس داستان‌های اسطوره‌ای ایرانیان، فریدون که پس از شکست دادن ضحاک قصد به زنجیر کشیدن او را دارد، در راه رسیدن به هدف بارها مورد حمله‌ی هواداران او قرار می‌گیرد. فریدون اراده‌ای آهنین برای به زنجیر کشیدن دشمن دارد. او با شکست دادن هواداران ضحاک، خود و یارانش را به روستایی به نام نوا در آمل می‎‌رساند. پس از استراحت، فریدون ضحاک را به سوی قله‌ی دماوند می‌برد تا پس از به بند کشیدن دشمن، با افروختن آتشی بزرگ نشانه‌ای از پایان کار ضحاک برای مردم شهر و روستا بفرستد.
انتظار برافروخته شدن آتشِ هلاکت ضحاک طولانی می‌شود، مردم بیم آن را پیدا می‌کنند که مبادا سپاه ضحاک فریدون را کشته و دشمن را از بند آزاد کرده باشند، این انتظار با نخستین شعله‌های آتش افروخته‌شده به دست فریدون در اوایل شب به جشنی تبدیل شد که برپایی آن تا امروز ادامه دارد. مردم روستا با رفتن به قلاپیش (به معنای جلوی قلعه) که بلندترین نقطه‌ی روستا است و آتش زدن گون‌ها و گرداندن آن در اطراف سر، نشانی از همراهی و شادکامی برای فریدون فرستادند.
این جشن باستانی هر ساله با جمع‌آوری گون در روشنایی روز آغاز می‌شود و با آتش زدن بوته‌های آن در کنار آواز خوانی به زبان بومی مازندرانی و پذیرایی با خوراک محلی در تاریکی شب به پایان می‌رسد.

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838028.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838029.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838030.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838033.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838031.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838035.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838032.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838034.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838037.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838036.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838038.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838039.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838040.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838041.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838042.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838044.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838046.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838045.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/20/4/2838043.jpg